ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«Осмолодське
лісове господарство»
Наша адреса:
77662, Івано-Франківська обл.,
Рожнятівський р-н,
смт. Перегінське,
вул. Сагайдачного, 142
e-mail: osm_lisgosp@ukr.net
тел: (03474) 98-2-62
1 2 3 1 2 3
Головна
Структурні підрозділи
Новини
ЗМІ про нас
Структура управління
Інформація про місця проведення рубок
Профспілка
Історія лісового господарства
Форми 1-12
Лісова сертифікація
Напрямки діяльності
Продукція
Законодавство
Доступ до публічної інформації
Запобігання корупції
Контакти

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ


Державне агентство лісових ресурсів УкраїниІвано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
лс1 

лс2

 

лс3

с1

 

 с2

 

 

с3

с4

с5

с6

                                                                                          Керівник                   

                                                                                    ___________________ О.Б.Фрик

                                                                                                 

                                                                                  29  грудня  2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

лісоуправління

державного підприємства

 «Осмолодське  лісове господарство»

на  2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Перегінське – 2020 рік

 

    Вступ ……………………………………………………………………………..2

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування. ………….  2

2.  Характеристика лісових  ресурсів……………………………………………..3

3.  Система управління лісовими ресурсами……………………………………..4

4.  Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки……………………….……  5

5.  Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду…………………………………………….,…………………… …………    6

6,  Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля…………………………   8

7.  План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і

     тварин…………………………………………………………………………      9

8. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування…………………….                                                                              10

 

Вступ.

       В сучасних умовах ринкової конкуренції, інтенсифікації та прискорення темпів науково- технічного прогресу основне місце належить вирішенню проблем ефективності  економічної системи. Ефективність, як економічна мета суспільного розвитку - це відношення фінансових результатів, соціальних наслідків  та економічних ефектів до витрат, з ними  пов’язаних, що виражаються у грошовій формі.

      План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна із яких – підвищення ефективності виробництва,  впровадження якої зумовлено такими чинниками, як труднощами становлення нових економічних , необхідністю подолання суперечностей між екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше.

 

 1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.

       Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

-          використання,  лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

-          використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

-          ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

-          удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

-          забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;

-          нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

-          розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

-          вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;

-          оптимізація структури підприємства;

-          розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

-          розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;

-          здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;

-          впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню лісівничо - економічних показників діяльності підприємства;

-          зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності  та збільшення добробуту працівників лісгоспу;

-          сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;

-          забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

 

Рівень досягнення  поставлених  цілей  і задач буде оцінюватись   через   кількісні

результати.  У  даному   випадку   мова  буде    йти   про  очікувані    економічні, соціальні   та   екологічні   результати.   Зрозуміло,   що   оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства підприємства.

 

2.  Характеристика лісових  ресурсів.

          Для економічного потенціалу Івано - Франківської області ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси, як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

         У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці.

       Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції, підлягають державній охороні. Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд.                  

       Загальна площа лісового фонду ДП «Осмолодський лісгосп» - 64357 гектарів , в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 56384,9 гектарів(88%), із яких 22915,6га (35,6%) штучно створені ліси (лісові культури).

        Не вкриті лісовою рослинністю землі – 5312,3 га (8,3%), це в основному не зімкнуті лісові культури 1468,2 га (2,3%),  лісові шляхи та просіки – 588,9 га (0,9%), зруби – 2369,9га (3,7%) і біогалявини - 434,4га (0,7%).

 Таким чином загальна площа лісових земель в лісгоспі становить 61697,2 гектарів (96%).

        Нелісові землі – 2671,5 га(4,1%) представлені, в основному,  болотами - 49,6 га (0,1%), та трасами електромереж, газових ліній тощо.

        В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на категорії, в залежності від їх екологічного та народногосподарського значення, розташування та виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено поділ лісів на категорії лісів.

        Згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2019 року,  площа лісових земельних ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:    

                                                                                                                                         Таблиця 1    

№ п.п.

Категорії лісів

 Площа лісових ділянок

в т.ч. вкриті лісовою рослинністю землі

га

%

га

%

 

Усього лісів:

61697,2

100

56384,9

100

 

із них можливих для експлуатації

24514

39,7

24514

43,5

1

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, у тому числі:

3179,3

5,2

3101

5,5

 

- розташовані в межах природо-заповідного фонду (заказники)

2851,1

4,6

2781,5

4,9

 

-ліси наукового призначення (генетичний резерват)

328,2

0,5

319,5

0,6

2

Рекреаційно-оздоровчі ліси, у тому числі:

1752,8

2,8

1640,8

2,9

 

-у межах населених пунктів,

28,7

0,05

27

0,05

 

- поза межами лісів зелених зон

293,2

0,5

269,5

0,5

 

Усього рекреаційно-оздоровчих лісів можливих для експлуатації

866,1

1,4

866,1

1,5

3

Захисні ліси, у тому числі:

27932

45,3

25567,2

45,4

 

- уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

3687,6

6,0

3213,6

5,7

 

Ліси протиерозійні

24176,3

39,2

22285,9

40,1

 

Усього захисних лісів  можливих для експлуатації

1544,2

2,5

1539,3

2,7

4

Експлуатаційні ліси

28833,1

46,7

26075,9

46,2

 

Із них можливі для експлуатації

24514

39,7

24514

43,5

 

        Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу і не планується до перегляду.

Таблиця 2

 

Розподіл загальних запасів деревостанів за панівними породами та групами віку.                                                           

Порода

Усього

Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку, тис.м3

Молодняки

Середньовікові

    

Пристигаючі

Стиглі і

 перестійні

Разом:

16073,12

554,24

8369,64

3585,18

3564,06

В т.ч. Сосна

373,34

13,5

190,16

152,47

17,21

Модрина

0,73

0,02

0,49

0

0,22

Ялина

12209,12

390,22

6457,31

276,04

2980,15

Дуб високостовбурний

22,52

0,22

21,71

0,59

0

Граб

6,33

0

1,99

2,37

1,97

Клен

11,41

0,11

8,13

3,09

0,08

Бук лісовий

2462,41

31,91

1334,32

390,95

405,23

Осика

7,96

1,33

1,29

1,58

3,76

Вільха

50,47

0,28

9,03

14,62

26,54

 

      Для оцінки стану лісових ресурсів використовують такі показники, як лісистість території (65 %) та питомі запаси деревини на душу населення.  

 

   

3. Система управління лісовими ресурсами.

        Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки та з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями.

        Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і  регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

         Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне   агентство   лісових   ресурсів   України (Держлісагенство України), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України  через Міністра аграрної політики та продовольства України,  входить  до   системи   центральних   органів  виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

       Державне підприємство «Осмолодське лісове господарство» (ДП «Осмолодський лісгосп») підпорядковане Івано-Франківському обласному  управлінню лісового та мисливського господарства, яке є територіальним органом, Держлісагенства України.

       У структуру ДП «Осмолодський лісгосп» входить  13 лісництв, нижній склад ,форельне господарство, дорожно-будівельна дільниця, деревообробна майстерня, автоколона.      Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво.

 

         

 Лісництва знаходяться  на території 2 районів Івано- Франківської області, а саме:

 Рожнятівський  район (58740га):

-          Ангелівське лісництво    – 4697 га

-          Бистрицьке  лісництво –    4988 га

-          Гриньківське лісництво -  5271 га

-          Дарівське лісництво -        5291 га

-          Довго-Полянське  л-во -    4630 га

-          Краснянське лісництво –   6476 га

-          Осмолодське лісництво –  4540 га

        -   Перегінське лісництво –   3419 га

-          Різарнянське лісництво –  4428 га

-          Сливківське лісництво –   5039 га

-          Менчільське лісництво –  3417 га

-          Мшанське лісництво –      4309 га

 -     Піскавське лісництво  -    2235 га

 

Долинськийський  район (5617га):

  -    Менчільське лісництво  -  805 га

  -    Мшанське лісництво      - 1457 га

  -    Піскавське лісництво    -  3355 га

 

        

        Загальна кількість працюючих на підприємстві 293 чоловік, із яких 217 чоловіків (74%) і 76 жінок (26%), із них -117 чол. складає лісова охорона. В основному це працівники  у віці 36 і більше років (54,6%).

      Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

     Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісо продукції.

 

4. Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки.

         Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та  використання лісових ресурсів.

          Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Осмолодський лісгосп» обрахована  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України  від 11 вересня 2000 року та затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000року № 105.

Розрахункова лісосіка в розмірі 75,38 тис. м3 затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 23.12.2010 р. №591, в тому числі по господарствах:

          - хвойне  - 62190 м3

                          - 820 (сосна)

          - твердолистяне – 12150 м3 (бук )

          - м’ягколистяне – 1040 м3

               в т.ч.   березова  – 710м3            

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

-          експлуатаційні ліси  - 75,38 тис.м3

         Пропозиції та відповідні дані щодо розрахункової лісосіки по категоріях лісів в розрізі панівних порід підготовлені лісовпорядною організацією ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ».

Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки базується на даних таблиці 3.

 

 

 

 

Таблиця 3

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного користування , за групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і стиглих насаджень, на час проведення розрахунку (01.01.2010р).

 

Порода

Усього вкри-тих ..,

га

Розподіл вкритих . . ., включених в розрахунок по групах віку, га

Запас стиглих і пере-стійних  тис.м3

Загаль-на серед. зміна запасу тис.м3

Моло- дняки

Середньовікові

Пристигаючі

Стиглі і перестій-ні

Усього

В т.ч.    

Усього

Разом:

17695,6

3311,5

8759,8

3960,2

3443,8

2180,5

789,89

98,06

В т.ч. Сосна

982,2

183,9

455,8

296,4

324,9

17,6

4,74

4,76

Ялина

15854,1

2942,4

7887,2

3570,4

2967,3

2057,2

757,7

90,63

Дуб

126,6

12,9

113,7

3,1

-

-

-

0,19

Граб

50,9

5,9

36,1

18,6

8,4

0,5

0,06

0,16

Береза

422,8

126,5

145

29,2

70,7

80,6

21,28

1,55

Осика

51,8

21

11,9

11,9

1,9

17

4,47

0,21

Вільха

207,2

18,9

110,1

30,6

70,6

7,6

1,64

0,56

                   

Примітка: В зв’язку зі значним обсягом табличного  матеріалу визначення розрахункової лісосіки на період з 2010 по 2021 роки,  приводяться загальні дані  по підприємству та  в розрізі панівних порід.

 

        Прийнята і затверджена по підприємству лісосіка головного користування.

       Заготівля деревини та її вивезення на 2021 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими  дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки), виданих Івано-Франківським управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки (75,38 тис. м3).

 

 1. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.

        Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому проводиться суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.

         Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

         При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів. Показники можливих змін приводяться в таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2021  рік та їх вплив на динаміку лісових земель.

№ п.п.

Назва запланованих на 2021 р. основних лісогосподарських заходів

Обсяги робіт

од. вим.

Об’єм

1

Суцільні рубки (рубки головного користування і суцільні санітарні рубки)

га

тис. м3

252

75000

2

Проведення рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки

га

тис. м3

1056

40000

3

Створення лісових культур

Природне поновлення

га

га

95,3

299,4

                        Разом

 

394,7

4

Переведення  у вкриті лісовою рослинністю землі: не зімкнуті лісові культури,

природне поновлення

 

га

га

 

100

200

 

 

 

 

 

 

        Обсяги запроектованої заготівлі деревини, згідно розрахункової лісосіки, становлять 75000тис. м3 ліквідної деревини, із якої 53% - рубки формування та оздоровлення лісів.

 

 

Таблиця 5

Очікувана  динаміка площ земель лісового фонду і запасів деревостанів та таксаційних показників після проведення запроектованих заходів.

 

№ п.п.

Показники

Фактичні

станом на 01.01.2011р.

Очікувані станом на 01.01.2021р.

 
 

1

Загальна площа земель лісового фонду, га

64357

64357

 

2

Вкриті лісовою рослинністю землі, га

57346,9

56384,9

 

3

Не вкриті лісовою рослинністю землі, га

2805,9

3241,9

 

 

із них:          -зруби

1649,6

2369,9

 

 

-незімкнуті лісові культури

2805,9

3241,9

 

4

Загальний запас деревостанів, тис. м3

15147,68

16073,12

 

 

в т.ч. стиглих і перестійних, із них:  -можливих для експлуатації

3397,25

3564,06

 

5

Загальна середня зміна запасу, тис.м3

227,89

218,86

 

6

Загальна середня зміна запасу на 1га, м3

3,5

3,5

 

7

Поточний приріст на 1га вкритих лісом, м3

3,4

3,4

 

       В результаті виконання запроектованих заходів, динаміка площ земель лісового фонду та таксаційні показники, в основному, змінюються в природних межах, про що свідчать дані таблиці 3.

         Значно збільшується запас стиглих деревостанів, за рахунок переходу частини пристигаючих насаджень в стиглі, що обумовлено віковою зміною.

         Дещо збільшується загальний та поточний приріст деревини на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, що відбудеться за рахунок покращення породної структури насаджень, в результаті проведення рубок формування і лісовідновлення.

 

 1. Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля.

        План природоохоронних заходів на підприємстві складено у відповідності з Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 року №188/98-ВР та іншими діючими нормативно-правовими актами України щодо природоохоронної діяльності.

Таблиця 6

Комплекс природоохоронних заходів запланованих на 2021 рік

по  ДП «Осмолодський лісгосп»

№ пп

Назва природоохоронного заходу

Місце розташування, обсяги, тощо.

1

2

3

1. У сфері поводження з відходами

1.1

Укласти договори із спеціалізованими організаціями на вивезення і передачу відходів для утилізації та розміщення

Господарський двір ДП «Осмолодький лісгосп»

1.2.

Отримати дозвіл на відходи (комунальні, змішані, в тому числі сміття, відпрацьовані шини, брухт чорних металів, зіпсовані і відпрацьовані акумулятори, лампи лісопродукції), у зв’язку з закінченням терміну.

1.3.

Адміністративні перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях

Всі підрозділи, при проведені комплексних ревізій і цільових перевірках 

2. Охорона водних ресурсів

2.1.

Отримати дозвіл на спец водокористування у зв’язку із завершенням терміну

Територія виробничого комплексу ДП «Осмолодський лісгосп».

2.3.

Обслуговувати водоочисні споруди згідно з регламентом, щоквартально відбирати проби води до і після очищення та передавати відібрані проби на аналіз у ліцензовану лабораторію.

Виробничий комплекс.

Щоквартально.

2.4.

Утримувати площадку для миття техніки в належному стані.

Виробничий комплекс.

Постійно.

2.5.

Утримувати ділянку заправки паливом в належному стані згідно регламенту та Плану ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

2.6.

Забезпечити наявність достатньої кількості абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів в разі їх утворення.

 

3. У сфері ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів.

4.1

Отримання матеріалів базового лісовпорядкування, як  системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів і їх відтворення , оцінку лісових ресурсів та моніторингу.

 Лісовий фонд ДП «Осмолодський лісгосп», площею 64357га

4.1.1

Проведення аудиту лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності  ведення лісового господарства на підприємстві, вимогам відповідних міжнародним стандартів (Принципи і Критерії FSC)

4.2.

Раціональне використання лісових ресурсів за рахунок їх комплексного використання (впровадження групово-поступових рубок з наступним природним відновленням лісу, створення та формування змішаних за складом високопродуктивних,корінних деревостанів тощо)

4.3.

Проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності, в обсязі  1501га.

 

4.4.

Відновлення лісів в обсязі 507 га.

 

4.5.

Охорона лісів від пожеж, шкідників та хвороб

 

4.6.

Ремонт і утримання доріг лісогосподарського призначення та інші допоміжні лісогосподарські роботи

 

4.7.

При проведенні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, відображених в Акті ОВНС та інших нормативних документах.

Всі підрозділи

4.8.

З метою збереження біорізноманіття, продовжувати виявляти ліси високої природоохоронної цінності та лишати ключові об’єкти при проведенні лісосічних робіт.

Лісництва

 

 

 

 

 

 1. План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і

     тварин.

            Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного і тваринного світу.

        Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ліс. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ліс. 11 Закону України «Про Червону книгу України».

        Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі,  Червоній книзі України (ЧКУ).

 

 

 

Таблиця 7.

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

№ пп

Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів

Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні.

Рубки, за винятком санітарних рубок, не проводяться.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони

2

При виявленні   рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин виділяються ключові  об’єкти, згідно переліку ключових  об’єктів та їх опису.

Збереження ключових  об’єктів.

 

Спеціалісти лісгоспу, лісничі,  зацікавлені сторони

3

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

 

На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі види і біотопи

Спеціалісти лісгоспу.

4

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин

 

Адміністрація лісгоспу

 

        Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 01.01.2009 р.  затверджено Список рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони у Івано - Франківській області.

      Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:

 1. Установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання.
 2. Врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня.
 3. Системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій.
 4. Пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються.
 5.  Розведення у спеціальних умовах (розсадниках, розплідник для диких тварин тощо).
 6. Урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної експертизи.

          Ведення Списку покладається на Державне управління охорони навколишнього середовища в Івано-Франківській області.  

 

8. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

        Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

        Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується  застосовувати відповідну систему рубання.

        Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

       Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимог до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії ґрунтів, збереження ключових об’єктів тощо). Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.

        Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.   

        Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.

         Всі лісосічні роботи виконуються лише відповідно з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік.

        Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні:

 1. Технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи сортиментний).
 2. Площа лісосіки.
 3. Об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці.
 4.  Розташування, грунти і рельєф.
 5. Відстань трелювання і вивезення деревини.
 6. Спосіб очищення лісосік від порубкових решток.

        На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі деревини, який дає змогу використовувати колісні трактори та машини.

        Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль.

        Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання тракторами різних модифікацій   МТЗ - 82  та  ЛТ - 157  обладнаних кліщовим захватом.

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4.

        Марка двигуна тракторів  МТЗ - 82  та  ЛТ - 157  - Д – 240,ЯМЗ - 236 , двигуни дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим об’ємом -  4.75, 7.12      л.  та номінальною частотою обертів     2200, 2100 об/с..

Потужність 60, кВт (к.с.) – 154).

                                                                                                                          Таблиця 8.

 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива

Показники

Одиниця

виміру

Трактори

МТЗ - 82 

ЛТ - 157 

Габаритні розміри: довжина

               ширина

                висота

 

м

 

3,93

1,97

2,47

 

5,6

2,5

3,3

 

 

Дорожний просвіт (кліренс), мінімальний під заднім мостом

см

47

51,5

Конструктивна вага

тонна

3,20

8,0

Колія трактора регульована

см

в межах

Передні колеса 120-180,  190

Задні колеса 135-180,       190

Витрати палива

г/кВт год.

 

238

4-7 л.за годину

220

8-10 л за годину

 

 

 

 

 

Ємкість паливного баку – 130, 330л.

        Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять    0,625; 1,3  і масла   МД – 10- 0,024 літрів; МД – 10-0,3 л.

        Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо.

         Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій мірі впливають на ґрунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо висока (до 60%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні ґрунту.

         Рубки головного користування проводяться, головним чином, в ялинових деревостанах з загальним запасом деревини близько 350 м3/га, при середній площі лісосіки 0,9 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 1м3 (діаметр 32 см).

        Рельєф лісосік гірський. Переважають бурі гірсько – лісові, інколи  гірсько-підзолисті різного ступеня скелетності і еродованості,  бурі гірсько – лісові середньо – глибокі суглинисті , часто слабо – і середньо змиті, інколи поверхнево кам’янисті суглинисті,  на яких багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть після літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного пошкодження ґрунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.

        Незначне розповсюдження в нижніх лісництвах мають лучно болотні ґрунти, які сформувались на ділянках в умовах надмірного зволоження.

       В  технологічній карті для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі.

        На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух лісопродукції.

        Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

        Застосовуються такі способи очищення лісосік:

   - збирання порубкових решток використання на паливо,

   - збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці збирання,

   - збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням.

         Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період. 

         Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться сортиментами,  автомобілями на яких установлені гідроманіпулятори .                               

Таблиця 9.

Коротка характеристика автомобілів, які застосовуються на вивезенні сортиментів.

Показники

Одиниця

виміру

Автомобілі

УРАЛ-4320

КАМАЗ-4310

Двигун

 

ЯМЗ-740

ЯМЗ-740

об’єм двигуна

см3

10850

10850

потужність

к.с.

210при2600об/хв

210при2600об/хв

Габарити: довжина,

                      ширина,

                      висота

см

8,2

2,5

3,25

7,90

2,50

3,45

Споряджена маса

кг

8640

8745

Вантажопідйомність

кг

8000

10000

Маса причепу з вантажем (по всіх видах доріг і місцевості)

кг

8000

               12000

Максимальна швидкість

км/год.

78

85

Контрольна витрата палива

при швид. 60 км/год.

л/100км

51

48,9

 

 

Вантажник лісу (гідроманіпулятор)     ПЛ-70-01,  ПЛ-70-04

  

Виготовлені  ЗАТ (ВЕЛМАШ машинобудівельний завод). Застосовуються для навантаження і розвантаження сортиментів та підтягування їх і штабелювання. Встановлені за кабінами автомобілів та на задній частині автомобіля КАМАЗ - 4310.

 

 

Таблиця 10.

Технічна характеристика маніпуляторів, які використовуються на підприємстві.

Показники

Одиниця

виміру

Гідроманіпулятори:

ПЛ-70-01

ПЛ_70-04

Вантажний момент

кНм

70

70

Максимальний виліт стріли

м

7,3

8,5

Вантажопідйомність при:

максимальному вильоті,

мінімальному

 

кг

 

900

1410

 

710

2000

Найбільший кут повороту

град.

360

360

Маса з ротором

кг

2100

2240

Маса робочого органу

кг

215

255

Номінальний тиск в гідросистемі

МПа

20

20

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківське  обласне управління лісового та мисливського господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт для громадськості

державного підприємства

 «Осмолодське  лісове господарство»

за   2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Перегінське – 2020 р.

 

 

 

 

ЗМІСТ:

    Вступ …………………………………………………………………………………………2

1 Загальна характеристика  підприємства. ………………………………………………….  2

2. Критерії моніторингу діяльності підприємства. …………………………………………..3 

3. Результати моніторингу діяльності підприємства.  ……………………………………… 3

3.1. Рубки формування і оздоровлення лісів ……………………………………………….   4

3.2. Рубки головного користуванняі загальний обсяг рубок по їх категоріях ……………. 5

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників ……………………. .  .  .   .  .  .   .   .   .     5

3.4.  Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів  …………………………………….. 8

3.5.  Охорона і захист лісу …………………………………………………………………….. 9

3.6.  Відомості про біотехнічні заходи………………………………………………………. 12

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин …………………………………………….  16

3.8. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону………………………………………   17

3.9. Площі лісів високої природно-охоронної цінності. ……………………………………. 17

3.10. Інформація про соціальні наслідки  господарської діяльності і впливу на довкілля. . 18

3.11. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів. ……………………………………..  19

4.     Моніторинг  лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ). ……………………..  21

 

ВСТУП.

        Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) по державному підприємству «Осмолодське лісове господарство», скорочено ДП «Осмолодський лісгосп», підготовлений спеціалістами лісогосподарського відділу у відповідності з вимогами  Стандарту  ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC ).

 

1. Загальна характеристика підприємства

Директор

Фрик Олексій Богданович

Адреса підприємства

77662, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного ,142, Рожнятівського р-ну, Івано-Франківської області

E-mail                                                                  

osm_lisgosp@ukr.net

Тел:

 (034 74)98-2-62

Факс:

 (034 74)98-2-62

 

            ДП «Осмолодський лісгосп»  Івано-Франківського управління лісового та мисливського господарства  Державного агенства лісових ресурсів України  розташований   в західній частині Івано-Франківської області.

            Лісгосп був створений в 1995 році.

            Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2015р) - 64357га.

            Розташований на території 2 районів Івано-Франківської області, а саме:

 

 Рожнятівський  район (58740га):

 

-          Ангелівське лісництво    – 4697 га;

-          Бистрицьке лісництво     – 4988 га;

-          Гриньківське  лісництво   - 5271 га;

-          Дарівське    лісництво      -  5291 га;

-          Довго-Полянське  лісництво - 4630 га.

  -    Краснянське лісництво     - 6476 га;

  -    Осмолодське лісництво     - 4540 га;

  -    Перегінське лісництво     - 3419 га;

  -    Сливківське лісництво     - 5039 га;

-    Різарнянське лісництво     - 4428 га;

-    Менчільське лісництво     - 3417 га;

-    Мшанське лісництво        -  4309 га;

-    Піскавське лісництво       -  2235 га;

 

Долинський  район (5617га):

 

    -   Менчільське лісництво     -  805 га;

    -   Мшанське лісництво        -  1457 га;

-   Піскавське лісництво       -  3355 га;

 

        Згідно лісорослинного районування територія підприємства розташована в Карпатській зоні, яка в свою чергу ділиться на дві області: Прикарпатську ( Краснянське, північна частина Сливківського і частково Перегінське л-ва) і Зовнішніх Карпат ( решта лісництв). Це найбільш піднятий над рівнем моря гірський район.

        Клімат перехідний від помірно – теплого західноєвропейського до континентального східноєвропейського. Середньорічні температура повітря 5,4 гр. С.,  кількість опадів  838 мм, тривалість вегетаційного періоду  190-200 днів. Переважають вітри: взимку – західні, північно – західні; весною – південно-західні, влітку – південно-західні, восени  – західні, північно – західні;  швидкість яких 2-4 м/сек.

       

        Головне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів для  сучасних і майбутніх поколінь, будівництво  і ремонт доріг, збільшення прибутку підприємства, а також  продаж  лісопродукції.

 

        Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:

         - збереження лісів високої природоохоронної цінності;

          - збереження біотичного різноманіття;

          - посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих

             та інших корисних властивостей лісів;

          - проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації

             негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;

          - охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;

          - невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.

         Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.

 

   Характеристика земель лісового фонду ДП «Осмолодський лісгосп» по матеріалах безперервного лісовпорядкування 2018 року.

   Загальна площа – 64357 га.

із них лісові землі – 61697,2  га, або  96,0  %

в.т.ч. вкриті лісом – 56384,9 га, або 88,0  % від лісових земель.

        Детальна характеристика лісового фонду підприємства та моніторинг основних показників в порівнянні з останнім державним обліком лісів станом на 01.01 2010 року приводяться в пункті 3.3 даного Звіту.

2. Критерії моніторингу лісогосподарської і іншої діяльності підприємства.

              Згідно вимог  критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності  з процедурою моніторингу  ДП «Осмолодський лісгосп» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської діяльності по наступних показниках:

1. Рубки формування і оздоровлення лісів.

2. Рубки головного користування.

3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів деревини і інших таксаційних показників.

4.  Лісовідновні заходи та застосування інтродуцентів.

5.  Охорона і захист лісу.

6.  Біотехнічні заходи.

7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

8. Площі лісів високої природно-охоронної цінності, що охороняються.

9. Інформація по соціальних наслідках  господарської діяльності і впливу на довкілля.

10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

11. Моніторинг  лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

3. Результати моніторингу діяльності підприємства.

3.1.  Рубки формування та оздоровлення лісів.

       В 2020 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі 1007 га.

        Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів виконані в 2020 році  в порівнянні з планами 2020 р. приведені в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1.

 Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів по їх видах

Вид рубки

2020 рік

План

Факт

Пл.,га

Заг. запас т.м3

в т.ч. ліквід.

з неї діл.

Пл.,га

Заг. запас т.м3

в т.ч. ліквід.

з неї діл.

 

2

3

4

5

6

7

Всього:

961

145740

125000

69908

1347

170205

142410

94110

ОСВ

13

50

-

27

212

-

ПРЧ

53

370

-

55

616

-

ПРЖ

11

160

140

55

11

194

163

17

ПРХ

82

3120

2640

1630

103

4823

4074

2842

Разом РД

159

3700

2780

1685

196

5845

4237

2859

СВР

396

21090

18095

9834

548

16416

14108

7097

ССР

106

33240

27566

15710

164

53405

44592

31558

ОВЗ

0

0

0

86

396

345

97

ГК

185

59440

50878

29734

137

46162

39119

25816

ІЗПВ

27

5000

4268

1970

63

7738

6461

4206

ЛВР

88

23270

21413

10975

146

39987

33497

22477

Ін. не повяз.

0

0

0

7

256

51

0


Примітка:   види рубок скорочено:

                    РД – рубки догляду, ОСВ – освітлення, ПРЧ – прочищення, ПРЖ- проріджування, ПРХ – прохідні рубки, СРВ – санітарно- вибіркові рубки, СРС- суцільно- санітарні рубки, ОВЗ – очистка від захаращення, ІЗПВ – інші заходи пов’язані з веденням л/г, ГК – головне користування, ЛВР-лісовідновна рубка.

       

 В цілому загальний план проведення рубок формування і оздоровлення лісів в 2020 році по площі перевиконано на 386 га , а саме  перевиконані плани проведення рубок догляду суцільно санітарних рубок, лісовідновних, інших рубок пов’язаних з веденням лісового господарства. Це пов’язано з виникненням  на протязі року стихійних явищ (вітровалів), всихаючих  деревостанів та пошкодження насадження хворобами лісу (коренева губка некроз бука, рак ялиці, опеньок осінній, рак бука) та необхідністю проведення суцільних санітарних рубок на площі 164 га, яка майже в 1,5 рази переважає заплановану.

        В 2020 році при запланованому до рубання загальному  обсязі деревини рубок формування та оздоровлення лісів 86,3тис. м3 було фактично заготовлено 124,0 тис.м3.

        Цілі проведення  рубок формування та оздоровлення лісів досягнуті. Негативних наслідків від проведення рубок  не виявлено.

      Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно матеріалів безперервного лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок.  На ведення лісового господарства спрямовано 67322 грн.(100% власні кошти).  

 

 

 

 

3.2    Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по їх категоріях.

Таблиця 2.

Обсяги рубок головного користування проведених в 2020 році  в порівнянні з розрахунковою лісосікою.

Господарство(госпсекція)

Розрахункова лісосіка

Зрубано в 2020 році

Площа, га

Запас, тис.м3

Площа, га

Запас, тис.м3

загал.

в т.ч. ліквід

загал.

в т.ч. ліквід

Хвойне –

соснова

142

62190-

820

53154-

701

115

0

40736

0

34817

0

Твердолистяне - букова

69

12150

10385

21

4859

4153

Мягколистяне – Разом:

0

1040

889

1,0

174

149

в т.ч.          березова

0

710

607

0

0

0

           осикова

0

330

282

1,0

174

149

Разом:

211

75380

820

64428

701

137

 

45769

0

39119

0

 

       Щорічні обсяги  отриманої деревини в результаті проведення рубок головного користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки.

       Середня площа фактичної рубки не  перевищує площу розрахункової лісосіки за рахунок проведення поступових рубок, які лісовпорядкуванням не проектувались.

       Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 75,38 тис. м3 ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 23.12.2010 р. №591.

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів наступна:

 експлуатаційні ліси     - 75,38 тис.м3

       Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які видаються Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки (75,38 тис. м3).

      Рубки головного користування: суцільнівузьколісосічні та суцільні діляночні в 2020році проведені на площі 82 га. Зрубано всього 150 ділянок. Середня площа ділянки – 0,9 га.

Поступові рубки першого заходу проведені на площі 2,0 га, в тому числі на площі 54га проведено останній прийом рубки.

       Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки і дається оцінка потенційних екологічних наслідків.

         За результатами базового лісовпорядкування, на лісосіках  минулого ревізійного періоду негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і грунтових умов, ерозія грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.

 

3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни запасів і інших таксаційних показників.

        Динаміка змін в лісовому фонді підприємства приводиться у порівнянні з попереднім лісовпорядкуванням (2010р)

        Динаміка розподілу площ земель лісогосподарського призначення за їх категоріями.

 

Таблиця 3

Показники

За даними лісовпорядкування

Різниця

 

 

 

на 01.01.2011р.

на 01.01.2019р.

+

-

1

2

3

4

5

Загальна площа земель лісового фонду, га

64357

64357

 

 

із них : Лісові землі

61685,5

61697,2

 

11,7

в тому числі: - вкриті лісовою рос.

із яких лісові культури

57346,9

22824,8

56384,9

22915,6

 

962,0

90,8

 


- не зімкнуті лісові культури

960,9

1468,2

 

507,3

- лісові розсадники, плантації

13,4

13,3

 

 

- рідколісся і загиблі насадження

346,8

227,9

118,9

 

- зруби

1649,6

2369,9

 

720,3

- галявини

505,4

52,3

453,1

 

- біогалявини

 

434,4

 

434,4

- лісові шляхи, просіки, канави

501,2

588,9

 

87,7

Разом не вкритих:

3977,3

5312,3

 

1335

Нелісові землі:

2671,5

2671,5

 

 

із яких:   - рілля

27,0

27,0

 

 

- сіножаті

234,2

234,2

 

 

-пасовища

389,7

389,7

 

 

- багаторічні насадження

2,4

2,4

 

 

- води

284,2

284,2

 

 

- болота

49,6

49,6

 

 

- садиби, споруди

87,5

87,5

 

 

- траси

229,5

229,5

 

 

- інші нелісові землі

1367,4

1367,4

 

 

 

        Загальна площа  земель лісового фонду не змінилась.

       Відповідно на різні відсотки зменшилась  площа  інших категорій земель. 

Площі нелісових земель будуть переглянуті при наступному базовому лісовпорядкуванні.

         Розподіл запасів деревини вкритих лісовою рослинністю земель по панівних породах, загального середнього запасу на 1га, середнього запасу стиглих і перестійних та середня зміна запасу на 1 га. представлені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

Порода

(скоро-чено)

Загальний запас деревини, тис.м3

Серед. запас деревини на 1 га

вкритих лісовою рослинністю земель, м3

Серед. запас стиглих і перестійних деревостанів на 1га,

м3

Середня зміна запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель,  м3

2010

2019

 

 

 

Сз

296,94

273,04

221

193

3,9

Сб

0,22

-

138

-

3,4

Ялє

11557,93

12209,12

278

333

3,9

Яцб

553,67

724,43

198

329

4,2

Мдє

0,44

0,73

92

257

3,7

Ск

0,01

-

20

-

0,6

Сг

40,14

38,47

17

17

0,1

Дз

21,83

22,52

127

-

3,0

Дчр

3,32

10,09

391

-

5,0

Бкл

2259,45

2462,41

282

290

3,6

Кл-яв

9,34

11,41

199

233

3,1

Гз

4,61

6,33

87

111

3,0

Вяз

 

0,05

-

-

 

Лдр

0,20

0,24

222

-

3,4

Бп

123,88

155,51

138

235

3,1

Ос

7,84

7,96

124

236

4,0

Влч

8,95

-

82

228

2,4

Влс

28,28

50,47

94

118

2,6

Врб

0,02

0,03

100

100

1,5

Всього

14917,07

16073,12

258

294

3,5

 

        Середній склад   насаджень 8Ял2Бк.

Загальний  запас деревини збільшився на 1156,05 тис. м3 (7,7%)

        Середній запас сироростучої деревини на 1га вкритих лісовою рослинністю земель складає  3,5% і становить 258 м3. 

 

Динаміка інших середніх таксаційних показників

Таблиця 5

Переважаюча порода

Вік, років

Клас бонітету

 Повнота (відносна)

2010

2020

 

 

Сосна звич.

57

66

1,4

0,64

Сосна кедрова

30

 

5А,0

0,70

Сосна Банкса

40

 

2

0,6

Сосна гірська

135

136

5Б,0

0,7

Ялина європ.

72

76

1,9

0,71

Ялиця біла

47

49

1,1

0,63

Модрина європ.

25

31

1,6

0,73

Дуб звич.

43

53

2,3

0,63

Дуб червоний

40

54

1А,5

0,75

Клен - явір

64

74

1,7

0,65

Бук  лісовий

78

84

1,3

0,64

Граб звич.

29

40

2,1

0,66

Береза повисла

44

53

2,0

0,66

Осика

31

39

1А,3

0,59

Вільха чорна

34

 

3,0

0,57

Вільха сіра

37

46

3,1

0,66

Верба  ламка

58

68

5А,0

0,70

Липа дрібнол.

63

73

1,0

0,60

В’яз

 

17

 

 

Всього:

73

 

2,0

0,69

 

        3.4. Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів.

       Середня щорічна площа фонду лісовідновлення  близько 450 га. Представлена зрубами минулого і частково поточного років.

       Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою, а також сприяння природному поновленню. 

Таблиця 6

Обсяги основних робіт з  лісовідновлення за 2020 рік

 

 

 

 

№ пп

 

Вид робіт

 

 

2020 рік

 

План

Факт

 

1

Підготовка грунту під лісові культури, га

95

167,2

 

2

Створення лісових культур: посадкою, га

95

167,2

 

 

Природне  поновлення лісу, га

299

299,4

 

3

Разом відтворення лісів, га

394

466,6

 

4

Доповнення лісових культур та ввід , га

30

30

 

5

Догляд за лісовими культурами, га

200

200

 

6

Заготівля лісового насіння, кг 

         300

233

 

7

Вирощування садивного матеріалу, млн.шт.

0,65

0,818

 

8

Висіяно у розсадниках насіння, га

0,32

0,338

 

9

Переведено у вкриті ліс. росл. ( ліс. культур)

100

240,1

 
10

Переведено у вкриті ліс. росл. ( прир. поновлен.)

200

2421

 

         Підприємством досягнута нормативна приживлюваність 93,0% однорічних культур.

Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2020 році становили   1555,7 тис. грн.

       Дані таблиці 6 свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення досягнуті.

        За останні роки при створенні лісових культур  все більшу увагу надається введенню інтродуцентів, про що свідчать матеріали інвентаризації лісових культур. До них відносяться: сосна кедрова, модрина європейська, дуб червоний, дугласія. Використання інтродуцентів, створених в минулому, по результатах спостережень і таксаційної характеристики деревостанів, в основному, не приводить до негативних лісівничо-екологічних наслідків.

3.5. Охорона і захист лісу.

          Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом «Укрдерждіпроліс»

становить 2,69 клас пожежної небезпеки. Особливо висока ступінь пожежної небезпеки  в Краснянському, Перегінському, Сливківському лісництвах.

          Високий клас пожежної небезпеки обумовлений наступними чинниками:

- значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель хвойних порід;

- перевагою молодняків та середньовікових насаджень;

-  близьке розташування лісових масивів до населених пунктів;

- значне відвідування лісу туристами, відпочиваючими.

           Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, віднесена до наземної  охорони лісів.

Таблиця 7

Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж

 

Назва робіт

Од. вим.

2020 рік

 

 

План

Факт

Влаштування мінералізованих смуг

км

 

 

Догляд за мінералізованими смугами

км

15

15

Утримання тимчасових пожежних наглядачів

тис. грн..

-

-

 

Згідно плану про підготовку до пожежонебезпечного періоду  шлагбаумами та канавами перекрито 36 заїздів в ліс. Встановлено 10 одиниць наглядної агітації ( знаки, аншлаги і плакати) і 1 білборд. Проведено 12 лекцій і бесід, 2 виступи у ЗМІ на пожежну тематику. Силами лісової охорони проводились 38 рейдів по профілактиці лісових пожеж, виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах.

        Щорічно складаються  і затверджуються "Мобілізаційний план по ДП «Осмолодський  лісгосп», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж».

        Погоджується та затверджується «Наказ про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних з великими лісовими пожежами», «Інструкція про порядок взаємодії Рожнятівського районного відділу Управління ДСНС в Івано-Франківській області та ДП «Осмолодський  лісгосп» під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на об’єктах лісового господарства. Проведені спільні навчання по гасінню пожеж з Рожнятівським ДПРЧ-8.

         В кожному лісництві обладнані пункти зосередження протипожежного інвентаря, які постійно доукомплектовуються необхідними засобами пожежотушіння.

        Для виявлення і гасіння пожеж задіяні 80 штатних одиниць лісової охорони. Для цих цілей використовуються:  спостережні вежі - 1шт,  яка обладнена  відеокамерою, пожежні модулі – 2 шт, ранцеві мотовогнегасники – 9 шт, ранцеві вогнегасники – 33 шт, бензопили –  27 шт,  лопати -125 шт, та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.

          В пожежонебезпечний період на підприємстві здійснюється чергування, згідно розроблених графіків, в  конторах  лісгоспу  і лісництв.

      

Таблиця 8

Моніторинг лісових пожеж та витрат на  їх виявлення і гасіння  за останні 5 років

 

Рік

Кіль-кість випадків пожеж,

шт

Площа, пройдена пожежами, га

Утримання ПХС, радіозв’язку та тимчасових пожежних наглядачів, тис.грн.

Витрати на гасіння лісових пожеж,

тис. рн..

 

Разом

в т.ч. на 1га земель л. г. призна-чення

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

Разом:

-

-

-

-

-

       

    В 2020 році пожеж не було. Дані вище приведеної таблиці свідчать про те, пожеж в лісгоспі за 5 років моніторингу не було . Це свідчить про своєчасне виявлення осередків лісових пожеж та їх ліквідацію.

Таблиця 9

Заходи профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу.

Назва робіт

Одиниця виміру

Рік прове-дення

План

Факт

%

Виконання

Лісопатологічне обстеження

га

2017

800

837

105

2018

800

830

104

2019

2900

3002

104

2020

1950

3093

159

 

Назва робіт

Одиниця виміру

2020 рік

 

план

факт

 

% виконання

Лісопатологічне обстеження

га

1950

3093

 

159

 

        Обсяги заходів профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на протязі останніх років залишаються стабільними. Планові завдання виконуються.

        Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовуються.

         При проведенні лісопатологічного обстеження за минулі роки були виявлені осередки шкідників та хвороб лісу (коренева губка, опеньок осінній, некроз бука, рак ялиці, рак бука тощо). З погіршенням природно-кліматичних умов поширене явище всихання  насаджень ялини європейської. За даними детальних обстежень та відповідними дозволами проводяться санітарно - оздоровчі заходи. 

3.6. Відомості про біотехнічні заходи.

      В зоні діяльності ДП «Осмолодський лісгосп» станом на 01.01.2021 року розташовані три мисливські господарства:

  1. «Універсал - Контракт» (загальна площа 12817 га).

        Рішення облради від 08.09.2005 р № 683–18/2005.

 1. «Рожнятівський УТНР» (загальна площа 2838 га).

        Рішення облради від 07.06.2012 р № 663–17/2012.

        Перегінське  л-во ( кв. 1-26)

 1. Громадська організація «ОВУЛ» (загальна площа 12746 га).

        Рішення облради від 27.10.2017 р № 652–18/2017.

 

Мисливські угіддя ДП «Осмолодський лісгосп» розташовані на території лісництв:

         - Ангелівське    4668 га ( кв. 1-46)

         - Бистрицьке     1936,6 га ( кв. 1-17)

         - Мшанське       1457 га  ( кв. 10-13,18-20,26)

         - Менчільське     805 га  ( кв. 1,14-17)

         -  Піскавське     5410 га (1-38,40-46)

         - Довго-Полянське 3476 га (1-20,22-35)

         - Гриньківське   3678,2 га (13-49)

         - Осмолодське     3904,8 га (1-29,32-35,37-39)

                         Разом :          25335,6 га.

 

 

 

3.6. Відомості про біотехнічні заходи.

Таблиця 10

Площа мисливських угідь (станом на 01.01.2021 р.).

Назва  господарства

Загальна площа господарства, га

в т.ч по угіддях, га

В тому числі

 на терит. Осмолод. лісгоспу, га

 

лісові

польові

інші

землі

 

 

ДП «Осмолодський лісгосп»

25335,6

25335,6

-

-

 

25335,6

 

 

Таблиця 11

 Чисельність основних видів мисливських тварин у порівнянні з оптимальною.

пп

Вид мисливських тварин

Оптималь-на щільність

на тис га

Оптималь-на кількість, шт..

2019

2020

Факт.

 к-сть, шт.    

Факт.

щільність

на тис га

Факт.

 к-сть, шт.

Факт.

щіль-ність на тис га

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Олень благ.

6,2

86

108

7,8

102

7,4

2

Кабан

2,5

34

37

2,7

36

2,7

3

Козуля

13,5

107

129

16,3

130

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Середня фактична чисельність мисливських тварин на 1 тис. га загальної площі  в порівнянні з оптимальною становить: 

- олень 7,3 при оптимальній  6,2;

- кабан 2,7 при оптимальній 2,5;

- козуля 16,3 при оптимальній 13,5.

         

         Дані таблиці 11 свідчать, що фактична чисельність таких мисливських тварин, як  олень і козуля більше від оптимальної, а кабана наближена до оптимальної.

         По ДП «Осмолодський лісгосп»  спостерігається  зростання чисельності всіх видів тварин в угіддях.  Облік мисливських тварин в господарствах проводиться методом шумового прогону.

        Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території лісгоспу представлені наступними видами: рись, ведмідь, кіт лісовий, глухар, рябчик  і інші.

        Загальна їх чисельність по  видах не визначена.

 

Обсяги добування мисливських тварин в 2020 році

Таблиця 12

пп

Вид мисливських тварин

Ліміт

Добуто

Відсоток добування

1

Олень благ.

6

2

33

2

Кабан

11

3

27

3

Козуля

10

9

90

 

  Разом:

27

14

52

 

       Ліміт відстрілу згідно наданих ліцензій в господарствах використовується повністю.        В господарствах є плани експлуатації основних видів мисливської фауни, які оформленні згідно чинного законодавства. Видача та використання ліцензій реєструється в спеціальному журналі обліку. По закінченні сезону полювання використані ліцензії в десятиденний термін здаються в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

         Збільшенню поголів’я мисливських тварин сприяють проведені біотехнічні заходи та створені споруди.

Таблиця 13.

Перелік біотехнічних споруд по мисливських господарствах станом на 01.01.2021 року

пп

Назва споруд

Од. виміру

Кількість

1

2

3

4

1

Підгодівельні майданчики для кабана

шт.

 

1

2

Підгодівельні майданчики для зайця

шт.

1

3

Годівниці

шт.

28

4

Солонці для копитних тварин

шт.

41

       Стан існуючих біотехнічних споруд задовільний.

       Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період, господарствами проводиться заготівля кормів (сіно, кукурудза, жолуді, зернові віники).

Таблиця 14

Використання коштів в 2020 році на охорону диких тварин, біотехнічні заходи, заготівлю і викладку кормів.

Назва  лісгоспу

Використання коштів на охорону диких тварин,

Використання коштів на заготівлю і викладку кормів для підгодівлі диких тварин,

Всього,

тис.грн.

 

Всього

тис.грн.

 

ДП « Осмолодський лісгосп»

12295

 

31193

 

 

             Дані таблиці 14 свідчать про те, що в господарстві, найбільше коштів витрачалося на охорону та створення умов для зростання чисельності диких тварин.

             У держлісгоспі робиться все для збагачення мисливської фауни.  В Бистрицькому лісництві  є вольєр для диких тварин, де акліматизовано муфлонів.

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

         Загальниймоніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин  проводиться  спеціалістами лісгоспу   та спостереження за ними,  а також візуального спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення.  Динаміка популяцій мисливських тварин наведена в попередньому розділі.

          Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на даному етапі  наближена до природної.

          Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин проводиться в  лісах високої природоохоронної цінності та на ділянках моніторингу 1 рівня, яких на території лісгоспу налічується 12 шт. Моніторинг проводиться згідно Методичних рекомендацій з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, спеціалістами лісгоспу згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2011 р. № 60.

3.8. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону.

         На території  лісгоспу виявлені види фауни і флори, які охороняються, а саме:

      - представники фауни: рись, ведмідь, кіт лісовий, глухар, рябчик, сірий лелека, гадюка    лісова, видра річкова, саламандра плямиста   і інші;

-          представники флори:  плаун річний (колючий), баранець звичайний, лілія лісова, любка дволиста,  цибуля медвежа (черемша), тирлич жовтий, первоцвіт, підсніжник звичайний, арніка гірська, волошка карпатська,  журавлина болотна, відкасник татарниколистий, осот різнолистий, жовтець тора, сосна кедрова європейська і інші.

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті –схемі лісів високої природоохоронної цінності.  В 2016 році  чисельність видів, взятих під охорону і їх кількість  не змінились.

3.9. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

       На території ДП «Осмолодський лісгосп» виділені і охороняються ліси високої природо-охоронної цінності (ЛВПЦ).

Таблиця 15.

Площі лісів високої природоохоронної цінності,

пп

Типи лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ)

Площа, га

Режим лісокористування

2017р

2020 р

1

ЛВПЦ 1. Місця концентрації біорізноманіття значимі на регіональному  рівні.

1753,1

1753,1

Обмежений режим лісокористування

1.1

ЛВПЦ 1.1.  Особливо охоронні природні території  (ООПТ)

695,1

695,1

РГК заборонено

1.2

ЛВПЦ 1.2. Рідкісні, зникаючі  та ендемічні види

43

43

РГК заборонено

1.3

ЛВПЦ 1.3. Ключові сезонні місця знаходження тварин

1015

1015

Березень-червень лісокористування не проводиться

2

ЛВПЦ 2.  Лісові ландшафти значимі на регіональному рівні (заказники)

3086,8

3086,8

РГК заборонено

3

ЛВПЦ 3.  Лісові території, що містять рідкісні екосистеми

328,8

328,8

РГК заборонено

4

ЛВПЦ 4.  Лісові території, що виконують особливо захисні функції.

7161,8

7161,8

РГК заборонено

4.1

ЛВПЦ 4.1.  Ліси, які мають особливо водоохоронне значення

1770,5

1770,5

РГК заборонено

4.2

ЛВПЦ 4.2. Ліси, які мають протиерозійне значення -

5391,3

5391,3

РГК заборонено

4.3

ЛВПЦ 4.3.  Інші захисні ліси

 

 

РГК заборонено

5

ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад

891,2

891,2

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

6

ЛВПЦ 6.  Лісові території, з якими пов’язані екологічні, культурні, історичні, релігійні та економічні цінності та асоціації.

15

15

РГК заборонено

Разом:

13236,7

13236,7

 

 

     

       Окрім ЛВПЦ і репрезентативних ділянок екосистем, підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні  ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття):

  ключові об’єкти:

1. Дерева і групи дерев важливі для фауни.

2. Вікові дерева бука лісового, клена-явора і ялиці білої.

3. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни.

         Інформація про виділені на лісосіках ключових  об’єктів заноситься у відомість  переліку ключових  об’єктів.  Результати щорічного обстеження заносяться в спеціальні відомості під назвою «Дерева, цінні для підтримання біорізноманіття, які підлягають залишенню». Відомості зберігаються в  лісгоспах.

3.10. Інформація по соціальних наслідках  господарської діяльності і впливу на довкілля.

         В районі (Рожнятівський р-н)  діє 12 місцевих сільських рад  і Долинському  р-ні  - 1 сільська .

        Станом на 01.01.2021 року загальна чисельність працівників на підприємстві становить  290 , із них 113 чол. складає лісова охорона. Чисельність жінок  -75 та

  215 чоловіків.

       За 2020 рік підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до державних цільових фондів на суму 40987 тис. грн.,( на 6820 тис. грн.. менше до відповідного періоду минулого року)  в тому числі до місцевих бюджетів 15138 тис. грн.

        Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів і школи, де відсутня  мережа газопостачання.

       На підприємстві відсутня заборгованість по платежах до бюджету і виплаті заробітної  плати.

      Лісгоспом постійно  ведуться роботи по берегоукріпленню берегів  р. Лімниця та її притоків.  Значна сума власних коштів інвестується у розвиток виробничої сфери. Для освоєння лісосічного фонду в лісгоспі будуються нові лісові дороги для розробки деревини у важкодоступних місцях. За період 1995 – 2021 рр побудовано  більше 55 км лісових доріг, відремонтовано понад 200 км доріг за останні 10 років, побудовано 9 мостів протяжністю 120 м/п.

      З метою переробки деревини з 2000 р. працює деревообробний цех в с. Осмолода,  який забезпечено всім необхідним сучасним обладнанням, і цей виробничий підрозділ переробляє в рік  більше 10 тис. кубометрів деревини.  

 У всіх лісництвах ведуться роботи по благоустрою та впорядкуванню їх територій. Підтримуються в належному стані рекреаційні пункти вздовж автомобільних доріг .

      На території держлісгоспу функціонує форельне господарство (воно вирощує так звану «королівську рибу» форель по замкнутому циклу, тобто, від ікри до товарної риби).  А одним із головних завдань форельного господарства є примноження рибних запасів   Лімниці та її притоків – випуск малька форелі у природне середовище.

         Велика увага на підприємстві приділяється соціальному захисту, як працівників лісгоспу (застосовує системи преміювання,  оплата мобільного зв’язку, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят ), так і малозабезпеченим жителям району. Тільки за  2020 р надано потребуючим жителям у районі  допомоги на суму  більше 200 тис. грн. Профспілкою спільно з адміністрацією  підприємства  було закуплено 1800 штук солодких подарунків для дітей молодшого шкільного віку прилеглих сіл. До Великодніх свят  малозабезпеченим жителям району  щорічно надається  благодійна  допомога у вигляді Великодніх кошиків та грошей.

         ДП «Осмолодський  лісгосп»  співпрацює з школами Рожнятівського району, учні яких щороку беруть  активну участь в заходах, організованих нашими лісівниками в рамках Акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Переможці конкурсів  нагороджуються грошовими преміями і грамотами». 

      

       Екологічні і соціальні наслідки проведених в 2020 році лісогосподарських заходів оцінюються, як несуттєві. Тобто негативні впливи на довкілля незначні, про що свідчать матеріали натурного обстеження  (акти огляду місць заготівлі деревини, матеріали інвентаризації лісових культур).

 

3.11. Аналіз ефективності  лісогосподарських заходів. 

Таблиця 17.

Аналіз економічної ефективності лісозаготівельних робіт за 2020 рік

 

Вид рубок

Роки

Обсяг заготовленої деревини, м3

Загальні витрати,

тис.грн..

Реалізація деревини, тис.грн

 
 

1

2

3

4

5

6

 

1

Всього рубок формування і оздоровлення лісів

 

2019

2020

 

89189

103291

 

62649,6

67322

 

 

2

Рубки догляду:           

 -освітлення

2020

 

0

 

57,3

 

 

 

-прочищення

2020

0

132,3

 

 

 

-проріджування

2020

163

36

 

 

 

-прохідні рубки

2020

4074

922

 

 

3

Вибіркові санітарні рубки

2020

14108

3152

 

 

4

Суцільні санітарні

2020

44592

9415

 

 

5

Лісовідновні рубки

2020

33497

7108

 

 

6

Інші види рубок, пов’язаних з вед. л.г.

2020

6806

1386

 

 

7

Інші види рубок, не пов’язаних з вед. л.г.

2020

51

61,2

 

 

8

Головне користування

2019

2020

52962

39119

56482,4

39059

 

 

 

Разом по лісгоспу

2019

2020

142151

128308

119132

106381

124257

104949

 

       Дані таблиці свідчать про те, що в цілому загальні витрати  по підприємству в 2020 році  у порівнянні з 2019 роком зросли  за рахунок:

-          збільшення витрат на збут лісопродукції (подорожчання вартості перевезення) та утримання і експлуатацію механізмів, обладнання (вартість енергоносіїв, матеріалів, запчастин);

-          зростання заробітної плати;

-          зростання плати за використання лісових ресурсів (попенна плата);

       

       Обсяги загальних витрат підприємства на ведення лісового господарства, спеціального використання лісових ресурсів та інші заходи приводяться в таблиці 18.

Таблиця 18.

Показники

Рік

Обсяг витрат, тис.грн., :

Всього

1

2

3

 

1. Загальні витрати :

2020

106381

В тому числі:

- відновлення лісів

2020

 

1554,7

-лісовпорядкування  та проектно-вишукувальні роботи

2020

2135

- рубки формування і оздоровлення лісів

2020

22269,8

- допоміжні лісогосподарські заходи

2020

19437,4

-охорона  від пожеж, шкідників та хвороб лісу

2020

312,7

- мисливство

2020

54

-утримання і ремонт доріг

2020

2814,3

-          рубки головного користування

-          новорічні ялинки

2020

2020

12354

7

-          інші заходи

2020

6817

- загальновиробничі та адміністративні витрати

2020

26825,1

-          витрати на збут

2020

11800

2. Загальний обсяг виробництва товарної продукції,

2020

112543,6

  Загальні витрати на   ведення лісового господарства в 2020 р. становлять 67322 тис. грн.

 

4. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).

       Загальна площа лісів ЛВПЦ  станом на 01.01.2021 р. 13236,7 га , або 21 % від лісових земель.

   Таблиця 19

     Обсяги суцільних рубок   проведених в лісах ЛВПЦ  в 2020 році

 

Тип ЛВПЦ

Назва заходу

Назва лісництва,

кв. /вид.

Площа,

га

1

2

3

4

ЛВПЦ 1.2 Рідкісні, зникаючі та ендемічні види

Суцільна санітарна рубка

-

змін не виявлено

ЛВПЦ 1.3 Ключові сезонні  місця знаходження тварин (відтворювальні ділянки)

 

Суцільна санітарна рубка

 

-

змін не виявлено

ЛВПЦ 4.1

Ліси, які мають особливо водоохоронне значення

(особливо берегозахисні ліси)

Суцільна санітарна рубка

Осмолодське

9/35

9/37

Мшанське

21/32

Різарнянське

17/39

21/29

21/32

26/15

Бистрицьке

34/7

Піскавське

29/26

Д-Полянське

3/14

5/7

Дарівське

1/3

25/2

 

 

0,3

0,6

 

0,5

 

0,8

0,9

0,9

0,8

 

0,3

 

0,8

 

0,2

0,2

 

0,8

0,7

ЛВПЦ 4.2

Ліси, що мають особливе протиерозійне значення

 

Суцільна санітарна рубка

 

Лісовідновна поступова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суцільна санітарна рубка

Гриньківське

32/49

43/30

Осмолодське

2/17

Менчільське

1/4

Піскавське

42/19

Д-Полянське

24/34

Дарівське

7/1

Бистрицьке

40/22

Менчільське

2/7

Піскавське

40/12

Д-Полянське

24/32

Дарівське

24/27

 

 

 

 

 

0,9

0,9

 

0,6

 

1,9

 

1,1

 

1,0

 

1,1

 

1,3

 

0,9

 

0,9

 

0,7

 

0,6

ЛВПЦ  5

Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб  громад

Лісовідновна поступова

 

Гриньківське

8/32

 

1,2

ЛВПЦ 6.

Лісові території, необхідні для збереження культурних традицій місцевого населення.

-

-

змін не виявлено

Всього рубок:

 

 

20,9

 

         Площа суцільних рубок, проведених в лісах ЛВПЦ незначна, тому  на стан довкілля і біорізноманіття суттєво  вона не впливає.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 с

с.

с..

с,

 

 

Наша адреса:
77662, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н,
смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142
e-mail: osm_lisgosp@ukr.net
тел: (03474) 98-2-62, (067) 34-30-771
Розробка та підтримка